Spanien: Unono Net 3.0 bötfälls med 1 500 euro för bristande säkerhetsrutiner vid e-postutskick

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Unono Net 3.0 S.L. med 1 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Unono Net 3.0 vidarebefordrat ett e-postmeddelande till ett stort antal mottagare utan att använda funktionen för hemlig kopia, vilket gjorde det möjligt för alla mottagare att se de andra mottagarnas e-postadresser.

AEPD konstaterade att Unono Net 3.0 inte vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet vid behandling av personuppgifterna vilket strider mot principen om integritet och konfidentialitet enligt artikel 5.1 (f) GDPR och kravet på säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 GDPR.

AEPD bötfällde Unono Net 3.0 med 1 500 euro, ett belopp som sänktes till 900 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Unono Net 3.0 S.L.

Beslutsnummer: PS/00135/2022

Beslutsdatum: 2022-08-22

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.