Spanien: Unique Hotel Apartment bötfälls med 2 000 euro för att ha skannat kundernas id-kort

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Unique Hotel Apartment S.L med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD inlett ett sanktionsförfarande mot Unique Hotel Apartment efter att fått en anmälan från polisen om att hotellet skannat kundernas id-kort och inte följt lagen om registrering av gäster.

AEPD ansåg att Unique Hotel Apartment brutit mot principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR, eftersom det inte var nödvändigt att kopiera id-korten för att registrera gästerna. AEPD hänvisade till nationell rätt som endast kräver vissa uppgifter från gästerna, inte en kopia av deras id-kort.

Utöver sanktionsavgiften beslutade AEPD att Unique Hotel Apartment ska anpassa hotellets hantering av gästernas personuppgifter till GDPR inom en månad.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Unique Hotel Apartment S.L

Beslutsnummer: PS/00331/2023

Beslutsdatum: 2023-10-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.