Search
Close this search box.

Spanien: Uniprex bötfälls med 30 000 euro för att ha publicerat en video som visade en misshandel på sociala medier

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Uniprex S.A. med 30 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att medieföretaget Uniprex publicerat en video på Facebook och Twitter där man kan se ansiktena på flera personer som deltar i en misshandel.

Enligt AEPD har Uniprex behandlat personuppgifter som var överflödiga och inte nödvändiga för att informera om händelsen. Vidare ansåg AEPD att det inte fanns något allmänintresse som motiverade att identifiera de inblandade personerna. AEPD ansåg att Uniprex agerat i strid med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och att företaget olagligt behandlat videon i avsaknad av en giltig rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

AEPD bötfällde Uniprex med 50 000 euro, men reducerades till 30 000 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av ansvar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art.  58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 30 000 euro

Mottagare: Uniprex S.A.

Beslutsnummer: PS/00436/2023

Beslutsdatum: 2023-12-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.