Spanien: Union Sindical Obrera bötfälls med 3 000 euro för olagliga e-postmeddelanden

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fackföreningen Union Sindical Obrera med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter att den registrerade upprepade gånger fått e-postmeddelanden från Union Sindical Obrera trots att denne begärt att uppgifterna skulle raderas.

AEPD ansåg att utskicken skedde utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR och bötfällde Union Sindical Obrera med 3 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 800 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Union Sindical Obrera

Beslutsnummer: PS/00356/2022

Beslutsdatum: 2022-09-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.