Spanien: Union Sindical Obrera bötfälls med 3 000 euro för olagliga e-postmeddelanden

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fackföreningen Union Sindical Obrera med 3 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter att den registrerade upprepade gånger fått e-postmeddelanden från Union Sindical Obrera trots att denne begärt att uppgifterna skulle raderas.

AEPD ansåg att utskicken skedde utan rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR och bötfällde Union Sindical Obrera med 3 000 euro, ett belopp som sänktes till 1 800 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Union Sindical Obrera

Beslutsnummer: PS/00356/2022

Beslutsdatum: 2022-09-20

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.