Spanien: Unión Financiera bötfälls med 15 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Unión Financiera Asturiana S.A. E.F.C. med 15 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Unión Financiera Asturiana genomfört en kreditkontroll av den registrerade utan att det funnits någon avtalsmässig grund för detta. Enligt AEPD har Unión Financiera Asturiana därmed behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund vilket strider mot artikel 6.1 GDPR. Den av AEPD utdömda sanktionsavgiften på 15 000 euro sänktes dock till 9 000 euro då bolaget gjorde en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Unión Financiera Asturiana S.A. E.F.C.

Beslutsnummer: PS/00467/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.