Spanien: Unión Financiera bötfälls med 15 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Unión Financiera Asturiana S.A. E.F.C. med 15 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Unión Financiera Asturiana genomfört en kreditkontroll av den registrerade utan att det funnits någon avtalsmässig grund för detta. Enligt AEPD har Unión Financiera Asturiana därmed behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund vilket strider mot artikel 6.1 GDPR. Den av AEPD utdömda sanktionsavgiften på 15 000 euro sänktes dock till 9 000 euro då bolaget gjorde en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Unión Financiera Asturiana S.A. E.F.C.

Beslutsnummer: PS/00467/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.