Search
Close this search box.

Spanien: Unión Financiera bötfälls med 15 000 euro för behandling utan rättslig grund

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Unión Financiera Asturiana S.A. E.F.C. med 15 000 euro för brott mot artikel 6.1 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Unión Financiera Asturiana genomfört en kreditkontroll av den registrerade utan att det funnits någon avtalsmässig grund för detta. Enligt AEPD har Unión Financiera Asturiana därmed behandlat den registrerades personuppgifter utan rättslig grund vilket strider mot artikel 6.1 GDPR. Den av AEPD utdömda sanktionsavgiften på 15 000 euro sänktes dock till 9 000 euro då bolaget gjorde en omedelbar frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Unión Financiera Asturiana S.A. E.F.C.

Beslutsnummer: PS/00467/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.