Search
Close this search box.

Spanien: Titan Strong bötfälls med 400 euro för olaglig kamerabevakning som bland annat filmade grannfastighet

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Titan Strong S.L. med 400 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att gymmet Titan Strong installerat tre bevakningskameror på sin fasad, varav en var riktad mot gatan och porten till byggnaden där det fanns andra bostäder. En granne lämnade in ett klagomål till AEPD för att kameran kränkte hennes integritet och begärde att den skulle tas bort.

AEPD begärde information från gymmet om syftet, lagligheten och proportionaliteten med kamerabevakningen, samt bevis på att det fanns en skylt som informerade om behandlingen av personuppgifter. Gymmet svarade att kamerorna var nödvändiga för att skydda verksamheten mot stölder och skadegörelse som de utsatts för av grannen och andra personer, och att de följt AEPD:s riktlinjer och konsulterat dem via telefon innan de installerade dem.

AEPD inledde ett sanktionsförfarande mot gymmet för att ha brutit mot principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) GDPR, eftersom kamerorna fångade upp mer av det offentliga utrymmet än vad som var nödvändigt för att uppnå syftet med kamerabevakningen. Gymmet försvarade sig med att de inte hade någon avsikt att bryta mot GDPR, att de placerat en mask för att dölja de överflödiga bilderna efter att ha fått AEPD:s varning, och att grannens klagomål var motiverat av hennes önskan att kunna fortsätta att skada gymmets egendom ostraffat.

AEPD avvisade gymmets argument och ansåg att de hade agerat oaktsamt genom att inte kontrollera att kamerorna inte fångade upp onödiga bilder, och att de inte korrigerat situationen förrän efter att ha fått AEPD:s varning. AEPD ansåg också att grannens intentioner var irrelevanta för att bedöma om gymmet överträtt GDPR eller inte.

AEPD bötfällde gymmet med 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR, vilket är en lägre summa än den maximala summa som lagen tillåter, med hänsyn till att gymmet rättat till felet och att det inte fanns några andra förmildrande eller försvårande omständigheter. Det ursprungliga bötesbeloppet på 500 euro reducerades dock till 400 euro på grund av frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 400 euro

Mottagare: Titan Strong S.L.

Beslutsnummer: PS/00385/2023

Beslutsdatum: 2023-12-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.