Spanien: Tigers Market bötfälls med 8 000 euro för olagliga reklamsamtal

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Tigers Market S.l. med 8 000 euro för överträdelse av bland annat artikel 21 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår Tigers Market gjort oönskade reklamsamtal till den registrerade trots att den registrerade anmält sig till Spaniens motsvarighet till Nix-registret. AEPD utdömde totalt 8 000 euro i böter för överträdelse av artikel 21 GDPR och nationella lagstiftning för direktmarknadsföring som artikel 48.1 (b) LGT, artikel 21 GDPR och artikel 23.4 LOPDGDD.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 21 GDPR

Sanktionsavgift: 8 000 euro

Mottagare: Tigers Market S.l.

Beslutsnummer: PS/00061/2022

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.