Spanien: Thomas International Systems bötfälls med 40 000 euro för olaglig behandling av känsliga personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Thomas International Systems S.A. med 40 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Thomas International Systems, som utför psykologiska tester på uppdrag av andra företag, utfört ett sådant test på uppdrag av företaget Agroxarxa S.L. En deltagare i ett sådant test har därefter lämnat in ett klagomål mot Thomas International Systems eftersom deltagaren varit tvungen att uppge känsliga personuppgifter som exempelvis etnicitet och funktionshinder. Agroxarxa har dock uppgett att man inte begärt att Thomas International Systems ska behandla sådana känsliga uppgifter.

Under sin utredning konstaterade AEPD att Thomas International Systems behandlat känsliga personuppgifter utan den registrerades samtycke eller utan att behandlingen var nödvändig för att uppfylla det avtalsenliga syftet mellan Agroxarxa och företaget. AEPD ansåg att detta utgjorde en överträdelse av artiklarna 6.1 och 9 GDPR, och bötfällde Thomas International Systems med 50 000 euro. Det ursprungliga bötesbeloppet på 50 000 euro sänktes dock till 40 000 euro på grund av frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: 40 000 euro

Mottagare: Thomas International Systems, S.A.

Beslutsnummer: PS/00214/2022

Beslutsdatum: 2023-01-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.