Search
Close this search box.

Spanien: The Bee Logistics bötfälls med 70 000 euro för otillräckliga säkerhetsåtgärder i samband med leverans av paket

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt The Bee Logistics S.L. med 70 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund klagade till AEPD efter att hennes paket från Carrefour levererats till en annan person utan hennes samtycke. Paketet innehöll hennes personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer och bankuppgifter.

AEPD granskade de olika aktörerna som var inblandade i transportprocessen och konstaterade att The Bee Logistics var det företag som ansvarade för att leverera paketet till kunden. AEPD ansåg att The Bee Logistics brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR och skyldigheten att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder i artikel 32 GDPR.

AEPD beslutade att bötfälla The Bee Logistics med 50 000 euro för överträdelsen av artikel 5.1 (f) GDPR och med 20 000 euro för överträdelsen av artikel 32 GDPR. The Bee Logistics uppmanades också att vidta åtgärder för att förhindra att liknande incidenter upprepas i framtiden.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 70 000 euro

Mottagare: The Bee Logistics S.L

Beslutsnummer: PS/00272/2023

Beslutsdatum: 2023-11-08

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.