Spanien: Telefónica bötfälls med 15 000 euro för att ha behandlat personuppgifter utan rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Telefónica Moviles España, SAU med 15 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter att ett avtal undertecknats mellan den registrerade och Telefónica på ett bedrägligt sätt och utan den registrerades samtycke.

AEPD konstaterade att ett administrativt fel inträffat som lett till att Telefónica skickat fakturor till den registrerade utan att det förelåg ett avtalsförhållande mellan parterna, vilket strider mot kravet på rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 GDPR. Mot bakgrund av det inträffade bötfälldes Telefónica med 15 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Telefónica Moviles España, SAU

Beslutsnummer: PS/00017/2022

Beslutsdatum: 2022-07-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.