Spanien: Telefónica bötfälls med 15 000 euro för att ha behandlat personuppgifter utan rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Telefónica Moviles España, SAU med 15 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD efter att ett avtal undertecknats mellan den registrerade och Telefónica på ett bedrägligt sätt och utan den registrerades samtycke.

AEPD konstaterade att ett administrativt fel inträffat som lett till att Telefónica skickat fakturor till den registrerade utan att det förelåg ett avtalsförhållande mellan parterna, vilket strider mot kravet på rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt artikel 6.1 GDPR. Mot bakgrund av det inträffade bötfälldes Telefónica med 15 000 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 15 000 euro

Mottagare: Telefónica Moviles España, SAU

Beslutsnummer: PS/00017/2022

Beslutsdatum: 2022-07-26

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.