Search
Close this search box.

Spanien: Suministrador Ibérico de Energia bötfälls med 50 000 euro för olaglig behandling av kunds personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Suministrador Ibérico de Energia S.L med 50 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kund klagat till AEPD över att elbolaget Suministrador Ibérico de Energia ingått ett elavtal i hans namn utan hans samtycke och dragit pengar från hans bankkonto.

AEPD inledde en utredning och konstaterade att Suministrador Ibérico de Energia brutit mot artikel 6.1 GDPR som kräver att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig och baserad på någon av de grunder som anges i förordningen. Enligt AEPD har Suministrador Ibérico de Energia inte kunnat visa att kunden gett sitt samtycke till elavtalet eller att det fanns någon annan legitim grund för behandlingen.

AEPD beordrade Suministrador Ibérico de Energia att vidta åtgärder för att säkerställa att elavtalen ingås med samtycke och att det finns dokumentation som styrker det.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 50 000 euro

Mottagare: Suministrador Ibérico de Energia S.L (SIE)

Beslutsnummer: PS/00352/2023

Beslutsdatum: 2023-11-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.