Search
Close this search box.

Spanien: Solar Progress bötfälls med 3 200 euro för att ha spridit personuppgifter i WhatsApp-grupp

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Solar Progress S.L. med 3 200 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en tidigare anställd hos Solar Progress lämnat in ett klagomål mot företaget. Enligt den registrerade har Solar Progress publicerat en skärmdump med ett e-postmeddelande i en WhatsApp-grupp utan att radera den registrerades personuppgifter.

AEPD konstaterade att Solar Progress brutit mot principen om integritet och konfidentialitet i artikel 5.1 (f) GDPR och bötfällde företaget mot 5 000 euro. Det ursprungliga bötesbeloppet på 5 000 euro sänktes dock till 3 200 euro på grund av frivillig betalning och erkännande av ansvar.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.