Spanien: Skidklubb bötfälls med 10 000 euro för publicering av video utan giltigt samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt MAF.com Esquí Club med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6 och 7 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en minderårig flicka deltagit i skidlektioner hos MAF.com Esquí Club. Mamman till den minderåriga flickan lämnade in ett klagomål till AEPD då skidklubben publicerat videor av flickan på deras webbplats och i sociala medier utan mammans samtycke. Samtycket hade endast hämtats in från flickans pappa som också anmält henne till skidkursen. Flickans föräldrar var skilda vid händelsen.

Enligt AEPD har MAF.com Esquí Club inte hämtat in ett samtycke från båda föräldrarna varför skidklubben behandlat inspelningarna utan en giltig rättslig grund. Skidklubben har därmed brutit mot artiklarna 6 och 7 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 7 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: MAF.com Esquí Club

Beslutsnummer: PS/00104/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.