Spanien: Skidklubb bötfälls med 10 000 euro för publicering av video utan giltigt samtycke

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt MAF.com Esquí Club med 10 000 euro för brott mot artiklarna 6 och 7 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en minderårig flicka deltagit i skidlektioner hos MAF.com Esquí Club. Mamman till den minderåriga flickan lämnade in ett klagomål till AEPD då skidklubben publicerat videor av flickan på deras webbplats och i sociala medier utan mammans samtycke. Samtycket hade endast hämtats in från flickans pappa som också anmält henne till skidkursen. Flickans föräldrar var skilda vid händelsen.

Enligt AEPD har MAF.com Esquí Club inte hämtat in ett samtycke från båda föräldrarna varför skidklubben behandlat inspelningarna utan en giltig rättslig grund. Skidklubben har därmed brutit mot artiklarna 6 och 7 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 7 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: MAF.com Esquí Club

Beslutsnummer: PS/00104/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.