Search
Close this search box.

Spanien: Signallia Marketing Distribution bötfälls med 100 000 euro för att inte lämna tillbaka personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Signallia Marketing Distribution, S.A. med 100 000 euro för brott mot artikel 28.3 (g) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att den klagande (den personuppgiftsansvarige) tillhandahållits tjänster av Signallia Marketing Distribution (personuppgiftsbiträdet). Tjänsterna omfattade bland annat förebyggande arbete, underhåll och rådgivning gällande IT-utrustning.

När avtalsförhållandet upphörde mellan parterna vägrade Signallia Marketing Distribution att ge den personuppgiftsansvarige tillgång till dennes servrar inkluderat aktuella administratörslösenord. Enligt AEPD har Signallia Marketing Distribution agerat i strid med reglerna för personuppgiftsbiträden i artikel 28.3 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 28 GDPR

Sanktionsavgift: 100 000 euro

Mottagare: Signallia Marketing Distribution, S.A.

Beslutsnummer: PS/00315/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.