Spanien: Scf Zhu bötfälls med 600 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Scf Zhu Sl. med 600 euro för överträdelse av artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Scf Zhu installerat kamerabevakningssystem sina affärslokaler utan att sätta upp informationsskyltar vid ingången. Enligt AEPD strider detta mot personuppgiftsansvarigas informationskrav enligt artikel 13 GDPR. AEPD bötfälldes Scf Zhu med 1 000 euro, ett belopp som sänktes till 600 euro på grund av omedelbar betalning och erkännande av skuld.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: Scf Zhu Sl.

Beslutsnummer: PS/00583/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.