Spanien: Rodali Gestion Inmobiliaria bötfälls med 5 000 euro för bristande information vid fastighetsköp

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt fastighetsbyrån Rodali Gestion Inmobiliaria S.L. med 5 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade köpt en fastighet av Rodali Gestión Inmobiliaria. Den registrerade undertecknade ett avtal för att göra en bokning av fastigheten. Dokumentet innehöll hennes personuppgifter, men hade varken en klausul eller informerade den registrerade på annat sätt om hur personuppgifterna skulle hanteras. När den registrerade upptäckte detta lämnade hon in ett klagomål till AEPD.

AEPD konstaterade att när en personuppgiftsansvarig erhåller personuppgifter måste den personuppgiftsansvarige tillhandahålla den registrerade all information om behandlingens av den registrerades personuppgifter enligt artikel 13 GDPR. I det aktuella fallet utelämnade Rodali Gestion Inmobiliaria denna skyldighet. AEPD ansåg därför att Rodali Gestion Inmobiliaria brutit mot artikel 13 GDPR genom att varken informera eller inkludera någon klausul om behandlingen av personuppgifter i avtalet.

AEPD konstaterade vidare att eftersom Rodali Gestion Inmobiliaria huvudsakliga verksamhet innebar en direkt koppling till behandlingen av personuppgifter, måste den personuppgiftsansvarige ha en högre grad av noggrannhet, professionalism och följaktligen ansvar i fråga om behandlingen.

På grund av denna försvårande omständighet ålade AEPD Rodali Gestion Inmobiliaria böter på 5 000 euro. AEPD beordrade dessutom Rodali Gestion Inmobiliaria att se till att verksamheten uppfyller kraven i artikel 13 GDPR och att informera sina kunder om behandlingen av deras uppgifter.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Rodali Gestion Inmobiliaria S.L.

Beslutsnummer: PS/00618/2021

Beslutsdatum: 2022-08-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.