Spanien: Restaurang Lodeju bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en restaurangen Lodeju S.l. med 3 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att restaurangen installerat en bevakningskamera, gömd mellan växter, för att övervaka sittplatserna utanför lokalen. Kameran var dock placerad så att den ibland även spelade in en plats dit allmänheten har tillträde samt ingången till ett grannhus. En boende i huset i fråga skickade därför in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.

AEPD konstaterade att restaurangen brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare konstaterade AEPD att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR genom att restaurangen inte informerat om kamerabevakningen på ett korrekt sätt.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Lodeju S.l.

Beslutsnummer: PS/00393/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.