Spanien: Restaurang Lodeju bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en restaurangen Lodeju S.l. med 3 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att restaurangen installerat en bevakningskamera, gömd mellan växter, för att övervaka sittplatserna utanför lokalen. Kameran var dock placerad så att den ibland även spelade in en plats dit allmänheten har tillträde samt ingången till ett grannhus. En boende i huset i fråga skickade därför in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.

AEPD konstaterade att restaurangen brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare konstaterade AEPD att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR genom att restaurangen inte informerat om kamerabevakningen på ett korrekt sätt.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Lodeju S.l.

Beslutsnummer: PS/00393/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.