Spanien: Restaurang Lodeju bötfälls med 3 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en restaurangen Lodeju S.l. med 3 000 euro för överträdelser av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att restaurangen installerat en bevakningskamera, gömd mellan växter, för att övervaka sittplatserna utanför lokalen. Kameran var dock placerad så att den ibland även spelade in en plats dit allmänheten har tillträde samt ingången till ett grannhus. En boende i huset i fråga skickade därför in ett klagomål till den spanska dataskyddsmyndigheten.

AEPD konstaterade att restaurangen brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Vidare konstaterade AEPD att det skett en överträdelse av informationsskyldigheten enligt artikel 13 GDPR genom att restaurangen inte informerat om kamerabevakningen på ett korrekt sätt.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 3 000 euro

Mottagare: Lodeju S.l.

Beslutsnummer: PS/00393/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.