Spanien: Restaurang bötfälls med 1 600 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt restaurangen Ripobruna 207, S.L. med 1 600 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Ripobruna 207 använt två bevakningskameror som delvis också spelat in en plats dit allmänheten hade tillträde, utan någon berättigad anledning. Enligt AEPD utgjorde kamerabevakningen ett omotiverat intrång i registrerades integritet, varför Ripobruna 207 agerat i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) i GDPR. AEPD bötfällde Ripobruna 207 med 2 000 euro. Bötesbeloppet sänktes dock till 1 600 euro då restaurangen erkänt sitt misstag och frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 600 euro

Mottagare: Ripobruna 207, S.L.

Beslutsnummer: PS/00191/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.