Spanien: Restaurang bötfälls med 1 600 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt restaurangen Ripobruna 207, S.L. med 1 600 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Ripobruna 207 använt två bevakningskameror som delvis också spelat in en plats dit allmänheten hade tillträde, utan någon berättigad anledning. Enligt AEPD utgjorde kamerabevakningen ett omotiverat intrång i registrerades integritet, varför Ripobruna 207 agerat i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) i GDPR. AEPD bötfällde Ripobruna 207 med 2 000 euro. Bötesbeloppet sänktes dock till 1 600 euro då restaurangen erkänt sitt misstag och frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 600 euro

Mottagare: Ripobruna 207, S.L.

Beslutsnummer: PS/00191/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.