Spanien: Recambios Villalegre bötfälls med 12 000 euro för olaglig publicering av bilder från bevakningskamera

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Recambios Villalegre S.L. med 12 000 euro för brott mot artiklarna 6.1 och 13 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Recambios Villalegre lagt ut bilder på en person på Facebook och WhatsApp och anklagat individen för stöld i relaterade inlägg. Bilderna har hämtats från företagets kamerabevakningssystem. Recambios Villalegre har vidare uppmuntrat andra användare att dela både foton och inlägg, varpå inläggen resulterat i hundratals förödmjukande, förolämpande och hotfulla kommentarer. AEPD beslutade att bötfälla Recambios Villalegre med 10 000 euro för publicering av bilderna utan rättslig grund enligt artikel 6.1 i GDPR och 2 000 euro då företaget inte satt upp en skylt som informerade kunderna om kamerabevakningen i butiken enligt artikel 13 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 12 000 euro

Mottagare: Recambios Villalegre S.L.

Beslutsnummer: PS/00227/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.