Spanien: Rapido Finance bötfälls med 2 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Rapido Finance S.L. med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade fått ett meddelande från ett företag på uppdrag av Rapido Finance med en begäran om betalning av utestående skulder. Den registrerade hade dock redan betalat skulderna, vilket också bekräftats i ett domstolsbeslut.

Mot denna bakgrund fastställde AEPD att utlämnandet av den registrerades personuppgifter i syfte att kontakta personen angående betalning av skulden var olaglig då behandlingen stred mot kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Rapido Finance S.L.

Beslutsnummer: PS/00211/2022

Beslutsdatum: 2022-11-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.