Spanien: Rapido Finance bötfälls med 2 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Rapido Finance S.L. med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade fått ett meddelande från ett företag på uppdrag av Rapido Finance med en begäran om betalning av utestående skulder. Den registrerade hade dock redan betalat skulderna, vilket också bekräftats i ett domstolsbeslut.

Mot denna bakgrund fastställde AEPD att utlämnandet av den registrerades personuppgifter i syfte att kontakta personen angående betalning av skulden var olaglig då behandlingen stred mot kravet på rättslig grund enligt artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Rapido Finance S.L.

Beslutsnummer: PS/00211/2022

Beslutsdatum: 2022-11-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.