Search
Close this search box.

Spanien: Ramona Films bötfälls med 7 000 euro för olaglig användning av cookies

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Ramona Films S.L. med 7 000 euro för överträdelse av artikel 22.2 i den spanska lagen om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel (LSSI) och artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD inlett ett förfarande för att utöva sina utredningsbefogenheter enligt artikel 58 GDPR mot Ramona Films, ägare av www.putalocura.com, en webbplats med vuxen- och pornografiskt material. AEPD frågade särskilt Ramona Films om risken för den behandling som skulle kunna ske om en minderårig fick obehörig tillgång till webbplatsens innehåll, en konsekvensbedömning avseende dataskydd genomförts, de tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att säkerställa säkerheten vid behandling av personuppgifter, samt företagets integritetspolicy.

I sin utredning konstaterade AEPD att www.putalocura.com innehöll en varning om att webbplatsen innehöll vuxenmaterial och att man skulle lämna webbplatsen om man var minderårig. AEPD konstaterade dock att webbplatsen inte hade någon mekanism som gjorde det möjligt att tacka nej till icke-väsentliga cookies eller ett andra lager som gjorde det möjligt att endast acceptera specifika cookies. Dessutom konstaterade AEPD att när man gick in på webbplatsen användes icke-väsentliga kakor utan att ett samtycke hämtades in från webbplatsanvändaren och att det inte fanns tillräcklig information om de cookies som användes och huruvida någon av dessa cookies kom från tredje part.

AEPD ansåg att webbplatsens cookiepolicy stred mot artikel 22.2 LSSI, där det fastställs att tydlig och fullständig information om användningen av cookies och ändamålen med behandlingen va personuppgifter måste ges till de registrerade, och att om användningen av en cookie medför behandling som gör det möjligt att identifiera användaren, måste den personuppgiftsansvarige förse användarna med information i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Vidare ansåg AEPD att webbplatsens integritetspolicy hänvisade till den tidigare dataskyddslagstiftningen i Spanien, som avskaffades när dataskyddsförordningen trädde i kraft. AEPD ansåg därför att webbplatsen inte gav användarna adekvat information om behandlingen av deras personuppgifter, vilket strider mot artikel 13 GDPR.

På grundval av dessa överväganden ålade AEPD Ramona Films böter på totalt 10 000 euro, 5 000 euro för överträdelse av artikel 22.2 LSSI och 5 000 euro för överträdelse av artikel 13 GDPR. Detta bötesbelopp sänktes dock till 8 000 euro eftersom Ramona Films inte motsatte sig böterna och betalade dem frivilligt inom den period som AEPD fastställt för detta. AEPD beordrade också Ramona Films att ändra sin integritets- och cookiepolicy så att den överensstämmer med GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 13 GDPR, art. 22 LSSI

Sanktionsavgift: 7 000 euro

Mottagare: Ramona Films S.L.

Beslutsnummer: PS/00483/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.