Search
Close this search box.

Spanien: Ramona Films bötfälls med 193 600 euro för flera överträdelser av GDPR

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Ramona Films S.L med 193 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Ramona Films ansvarar för fyra pornografiska webbplatser. När användarna besökte webbplatserna visades ett fönster där användarna ombads bekräfta att de var myndiga. Detta kunde dock kringgås via cookie-bannern, vilket gjorde att webbplatsen kunde nås utan åldersverifiering.

Efter en tillsyn av Ramona Films konstaterade AEPD flera överträdelser av GDPR. Ramona Film har bland annat inte haft tillräckliga kontroller för att verifiera åldern på besökarna eller informera dem om behandlingen av deras personuppgifter. Webbplatsen har också samlat in en överdriven mängd användardata.

Ramona Films har inte heller ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med sina underleverantörer av hosting- och betaltjänster för att garantera skyddet av de personuppgifter som behandlas på webbplatserna, eller utsett en dataskyddsombud.

AEPD konstaterade därför överträdelser av artiklarna 6.1 (a), 13, 28.3, 32, 37 och 38.6 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 28 GDPR, art. 32 GDPR, art. 37 GDPR, art. 38 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, art. 22 LSSI

Sanktionsavgift: 193 600 euro

Mottagare: Romana Films S.L

Beslutsnummer: PS/00308/2023

Beslutsdatum: 2023-11-28

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.