Search
Close this search box.

Spanien: Quality-Provider bötfälls med 20 000 euro för att ha behandlat personuppgifter utan giltig rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Quality-Provider S.A med 20 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en kvinna lämnat in ett klagomål till AEPD efter att en anställd från ett fastighetsbolag besökt hennes hem och frågat om hennes relation till en annan fastighet som tillhörde hennes far. Kvinnan ansåg att fastighetsbolaget fått hennes personuppgifter på ett olagligt sätt från en webbplats som tillhandahålls av Quality-Provider, ett företag som erbjuder information om fastighetsägare.

AEPD inledde en utredning och begärde information från Quality-Provider som vägrade att samarbeta och hävdade att AEPD var inkompetent att hantera ärendet enligt ett EU-direktiv om skydd av visselblåsare.

AEPD avvisade fastighetsbolagets argument och ansåg att EU-direktivet inte påverkade tillämpningen av GDPR. AEPD konstaterade därefter att fastighetsbolaget brutit mot artiklarna 6.1 och 58.1 GDPR, som kräver en rättslig grund för behandling av personuppgifter och samarbete med tillsynsmyndigheten.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 20 000 euro

Mottagare:  Quality-Provider S.A

Beslutsnummer: PS/00030/2023

Beslutsdatum: 2023-11-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.