Search
Close this search box.

Spanien: Privatperson bötfälls med 600 euro för olaglig kamerabevakning som riktades mot gemensamma områden i garaget

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade lämnat in ett klagomål till AEPD över att den personuppgiftsansvarige installerat en bevakningskamera i sin garageplats, som riktades mot gemensamma områden i garaget, utan tillstånd från bostadsrättsföreningen.

AEPD konstaterade att detta var brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. AEPD konstaterade vidare att den personuppgiftsansvarige behandlade personuppgifter på ett olagligt sätt, eftersom bevakningskameran inte hade något legitimt syfte, var oproportionerlig och inte informerade de berörda om deras rättigheter, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00209/2023

Beslutsdatum: 2023-12-05

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.