Spanien: Privatperson bötfälls med 600 euro för olaglig kamerabevakning av grannfastigheter och plats dit allmänheten har tillträde

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att personen installerat bevakningskameror som bland annat även filmade grannfastigheter. AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

AEPD konstaterade dessutom att informationsskyltar om kamerornas behandling av personuppgifter saknades, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 30 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00562/2022

Beslutsdatum: 2023-09-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.