Spanien: Privatperson bötfälls med 600 euro för olaglig kamerabevakning av grannfastighet

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 600 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen fäst en 360-graders kamera på en trädgårdsställning på sin fastighet, som bland annat fångade en privat uppfart till och delar av en grannfastighet samt en allmän väg. Enligt AEPD utgjorde detta en överträdelse av principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00591/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.