Spanien: Privatperson bötfälls med 600 euro för kamera som riktats mot grannens pool

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 600 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen installerat en bevakningskamera på sin fastighet som riktades mot grannens pool, utan att informera om det eller ha någon giltig grund för behandlingen av personuppgifter.

AEPD konstaterade att privatpersonen brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. AEPD konstaterade vidare att informationsskyltar om kamerornas behandling av personuppgifter saknades vilket utgör en överträdelse av artikel 13 GDPR.

AEPD utfärdade ett föreläggande mot privatpersonen att inom 15 dagar ta bort eller rikta om bevakningskameran så att den inte fångade grannens privatliv, samt att förbättra informationsskylten om kamerabevakningen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 600 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00695/2022

Beslutsdatum: 2023-08-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.