Spanien: Privatperson bötfälls med 6 000 euro för olaglig bildpublicering på webbplats

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 6 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen publicerat bilder på den registrerade iförd en bikini på en webbplats utan den registrerades samtycke. Den registrerade hade ursprungligen laddat upp bilderna på sig själv till andrahandsplattformen Vinted där hon erbjöd bikinin till försäljning. Enligt AEPD har privatpersonen behandlat den registrerades uppgifter utan ett samtycke vilket strider mot artikel 6.1 (a) GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: 6 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00432/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.