Search
Close this search box.

Spanien: Privatperson bötfälls med 500 euro för olaglig kamerabevakning på fasad till klagandes hus

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD tagit emot ett klagomål efter att en privatperson installerat bevakningskameror på fasaden till den klagandes hus. Förutom entréporten till fastigheten filmade bevakningskamerrorna även det allmänna trafikområdet.

AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR, eftersom bevakningskamerorna inte var nödvändiga eller proportionerliga för att uppnå syftet med att skydda personer och egendom.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00699/2023

Beslutsdatum: 2023-10-12

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.