Search
Close this search box.

Spanien: Privatperson bötfälls med 300 euro olaglig kamerabevakning av grannes fastighet

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 300 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en privatperson installerat två bevakningskameror som bland annat täckte plats dit allmänheten har tillträde samt en grannes fastighet. Dessutom hade privatpersonen inte på ett korrekt sätt informerat registrerade om behandlingen av uppgifterna.

AEPD ansåg att detta var brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och personuppgiftsansvarigas informationsskyldigheter enligt artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00215/2023

Beslutsdatum: 2023-12-05

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.