Spanien: Privatperson bötfälls med 300 euro för olaglig kamerabevakning på gemensam fastighet och plats dit allmänheten har tillträde

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 300 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en privatperson klagat på att en granne som installerat en bevakningskamera på den gemensamma fastigheten som bland annat täckte plats dit allmänheten har tillträde. AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

AEPD konstaterade dessutom att informationsskyltar om kamerans behandling av personuppgifter saknades, vilket utgjorde en överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 13 GDPR, art. 22 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00624/2022

Beslutsdatum: 2023-09-01

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.