Spanien: Privatperson bötfälls med 240 euro för användning av bevakningskameror i privat bostad

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt privatperson med 240 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot sin före detta partner till AEPD. Den före detta partnern hade installerat bevakningskameror i den gemensamt bebodda bostaden. Kamerorna spelade också in delar av deras privata bostadsområden och gemensamt använda delar av bostaden.

AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Det ursprungliga bötesbeloppet på 300 euro sänktes till 240 euro på grund av frivillig betalning.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 240 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00245/2022

Beslutsdatum: 2023-03-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.