Spanien: Privatperson bötfälls med 2 000 euro för olaglig behandling av personuppgifter

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 2 000 euro för överträdelse av artiklarna 6.1 och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD under sin utredning konstaterat att kontaktformulären på privatpersonens tre webbplatser varken hade en ruta för att samtycka till behandlingen av personuppgifter eller en länk till aktuella integritetspolicys. På två av webbplatserna fanns en sådan länk endast längst ner på sidan, medan integritetspolicyn helt saknades på den tredje webbplatsen. AEPD konstaterade också de två integritetspolicys som publicerats saknade hänvisningar till den personuppgiftsansvariges identitet och till de registrerades rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen av deras personuppgifter.

På grundval av ovanstående bötfälldes privatpersonen med 1 000 euro för överträdelse av artikel 6.1 GDPR och 1 000 euro för överträdelse av artikel 13 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00542/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.