Spanien: Privatperson bötfälls med 2 000 euro för inaktiv bevakningskamera

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt en privatperson med 2 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att en privatperson installerat bevakningskameror på sin byggnad som delvis riktats mot en plats dit allmänheten har tillträde. Ingen inspelning skedde dock, eftersom bevakningskamerorna var inaktiva och endast skulle ha en avskräckande effekt. AEPD noterar dock att även simulerad kamerabevakning har en inverkan på de registrerades integritet, eftersom de registrerade kan tro att de spelas in av bevakningskamerorna. Även bevakningskamerornas orientering mot plats dit allmänheten har tillträde var felaktig i detta fall. AEPD ansåg därför att privatpersonen agerat i strid med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 (c) i GDPR och utdömde sanktionsavgifter på 2 000 euro. Bötesbeloppet sänktes dock till 1 200 euro då privatpersonen erkänt sitt misstag och frivilligt betalat avgiften.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 2 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00232/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.