Spanien: Privatperson bötfälls med 10 000 euro för diskriminerande video på Instagram och WhatsApp

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 10 000 euro för överträdelse av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen skapat en förödmjukande och diskriminerande video av tre syskon utifrån deras hudfärg och delat videon på sin Instagram-profil och på WhatsApp. Videon åtföljdes av föraktfulla kommentarer om de berörda personernas utseende. Enligt AEPD har privatpersonen agerat i strid med artikel 6.1 GDPR genom att behandla personuppgifterna utan rättslig grund.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR  

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00327/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.