Search
Close this search box.

Spanien: Privatperson bötfälls med 10 000 euro för att ha publicerat falsk annons om massagetjänster utan ett samtycke

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD inlett ett förfarande mot en personuppgiftsansvarig som laddat upp en persons personuppgifter, inklusive dennes namn, bild och telefonnummer, för att göra reklam för en massagetjänst på en webbplats, trots att personen inte gett sitt samtycke till detta.

AEPD ansåg att den personuppgiftsansvarige brutit mot artikel 6.1 GDPR, som kräver att det finns en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 ooo euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00575/2022

Beslutsdatum: 2023-11-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.