Search
Close this search box.

Spanien: Privatperson bötfälls med 10 000 euro för att ha laddat upp en video med sexuellt och personligt innehåll på Youtube

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 10 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en privatperson laddat upp en video med sexuellt och personligt innehåll om sin före detta partner på Youtube utan hennes samtycke.

Den registrerade anmälde privatpersonen till AEPD och till en domstol för våld mot kvinnor i Marbella för att ha publicerat videon. Privatpersonen hävdade att videon var ett fiktivt projekt som de hade gjort gemensamt och att han hade hennes samtycke för att publicera den. Domstolen avskrev målet eftersom något brott inte kunde bevisas.

AEPD ansåg att privatpersonen behandlat den registrerades personuppgifter, hennes kropp och röst, utan hennes samtycke. Enligt AEPD räckte det inte med att privatpersonen pixlat hennes ansikte, eftersom hon fortfarande kunde identifieras.

AEPD ansåg att detta utgjorde en allvarlig överträdelse av artikel 6.1 (a) GDPR och fastställde bötesbeloppet utifrån flera försvårande omständigheter, såsom allvaret i fakta, avsiktligheten i handlingen och typen av personuppgifter som behandlades.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00259/2023

Beslutsdatum: 2023-12-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.