Search
Close this search box.

Spanien: Privatperson bötfälls med 10 000 euro för att ha filmat en misshandel av minderårig utan giltig rättslig grund

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 10 000 euro överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en privatperson filmade hur en minderårig pojke blev misshandlad av en annan minderårig på gatan. Filmen skickades till en annan person, som i sin tur skickade vidare till nästa person. Den misshandlade pojkens mamma fick kännedom om filmen och anmälde händelsen till Guardia Civil. Fallet togs upp av en domstol, som beslutade att lägga ner det och skicka ett utdrag till AEPD för att utreda om det fanns ett brott mot skyddet av personuppgifter.

AEPD konstaterade att privatpersonen behandlat personuppgifterna om pojkens bild på ett olagligt sätt, utan hans samtycke eller någon annan legitim grund. Enligt AEPD utgjorde detta en överträdelse av artikel 6.1 GDPR som kräver att det finns en rättslig grund för att behandla personuppgifter.

Vid valet av påföljd tog AEPD hänsyn till att privatpersonen agerat med uppsåt, orsakat skada och lidande för pojken. AEPD tog också hänsyn till att privatpersonen inte samarbetat med AEPD eller vidtagit några åtgärder för att mildra konsekvenserna av sin överträdelse.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00601/2022

Beslutsdatum: 2023-11-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.