Spanien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och 13 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den personuppgiftsansvarige installerat bevakningskameror som bland annat täckte delar av en offentlig plats. AEPD ansåg att detta utgör ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. Därutöver ansåg AEPD den personuppgiftsansvarige inte uppfyllt sina skyldigheter att informera om bevakningskamerorna på ett korrekt sätt vilket utgör ett brott mot informationsplikten enligt artikel 13 GDPR.

De utdömda sanktionsavgifterna på totalt 1 500 euro består av 1 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) GDPR och 500 euro för överträdelse av artikel 13 GDPR.

Du kan läsa beslutet (PS/00451/2021), endast tillgänglig på spanska, här.