Spanien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning i parkeringsgarage

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen installerat ett kamerabevakningssystem i sin bil som bland annat även täckte delar av ett gemensamt garage. Enligt AEPD utgjorde övervakningen ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR då personuppgiftsbehandlingen var för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlades.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00513/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.