Spanien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning i parkeringsgarage

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att privatpersonen installerat ett kamerabevakningssystem i sin bil som bland annat även täckte delar av ett gemensamt garage. Enligt AEPD utgjorde övervakningen ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR då personuppgiftsbehandlingen var för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka personuppgifterna behandlades.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00513/2021

Beslutsdatum: N/A 

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.