Spanien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning i gemensamt hus

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot sin ex-fru. Enligt den registrerade har ex-frun installerat bevakningskameror i det gemensamt bebodda huset. Kamerorna spelade bland annat in den registrerade boyta vilket den registrerade ansåg inkräkta på hans privatliv.

AEPD ansåg att kamerabevakningen stred mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och bötfällde ex-frun med 1 500 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00521/2021

Beslutsdatum: 2022-09-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.