Spanien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning i gemensamt hus

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot sin ex-fru. Enligt den registrerade har ex-frun installerat bevakningskameror i det gemensamt bebodda huset. Kamerorna spelade bland annat in den registrerade boyta vilket den registrerade ansåg inkräkta på hans privatliv.

AEPD ansåg att kamerabevakningen stred mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och bötfällde ex-frun med 1 500 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00521/2021

Beslutsdatum: 2022-09-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.