Spanien: Privatperson bötfälls med 1 500 euro för olaglig kamerabevakning i gemensamt hus

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål mot sin ex-fru. Enligt den registrerade har ex-frun installerat bevakningskameror i det gemensamt bebodda huset. Kamerorna spelade bland annat in den registrerade boyta vilket den registrerade ansåg inkräkta på hans privatliv.

AEPD ansåg att kamerabevakningen stred mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR och bötfällde ex-frun med 1 500 euro.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: Privatperson

Beslutsnummer: PS/00521/2021

Beslutsdatum: 2022-09-04

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.