Spanien: Privatperson bötfälls med 1 000 euro för olaglig användning av videokamera

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD inlett en utredning efter att kommunfullmäktige i Coruna fått in ett klagomål om ett parkerat fordon som hade en videokamera och att videokameran spelade in bilder av det offentliga rummet, inklusive personer som befann sig i området. Enligt AEPD utgjorde användningen av videokameran en överträdelse av artikel 5.1 (c) GPDR eftersom inspelningarna ansågs vara överdrivna då videokameran spelade in bilder trots att fordonet inte användes.

Ägaren till fordonet hjälpte enligt AEPD till med utredningen och avlägsnade videoapparaten omedelbart varför myndigheten beslutade om en sanktionsavgift på 1 000 euro för överträdelsen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00187/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.