Spanien: Privatperson bötfälls med 1 000 euro för olaglig användning av videokamera

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 1 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att AEPD inlett en utredning efter att kommunfullmäktige i Coruna fått in ett klagomål om ett parkerat fordon som hade en videokamera och att videokameran spelade in bilder av det offentliga rummet, inklusive personer som befann sig i området. Enligt AEPD utgjorde användningen av videokameran en överträdelse av artikel 5.1 (c) GPDR eftersom inspelningarna ansågs vara överdrivna då videokameran spelade in bilder trots att fordonet inte användes.

Ägaren till fordonet hjälpte enligt AEPD till med utredningen och avlägsnade videoapparaten omedelbart varför myndigheten beslutade om en sanktionsavgift på 1 000 euro för överträdelsen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 1 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00187/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.