Spanien: Play Orenes bötfälls med 5 000 euro för brott mot principen om uppgiftsminimering

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (“AEPD”) har bötfällt Play Orenes S.L. med 5 000 euro för brott mot artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Play Orenes installerat ett kamerabevakningssystem på fasaden till företagets lokaler. Bevakningskameran filmade förutom de egna lokalerna även angränsande gator. Enligt AEPD är det viktigt att kameran endast bevakar den yta som är absolut nödvändig med hänsyn till ändamålet varför Play Orenes agerat i strid med principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) i GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 5 000 euro

Mottagare: Play Orenes S.L

Beslutsnummer: PS/00003/2020

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.