Spanien: Pintodis bötfälls med 10 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Pintodis S.L. med 10 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Pintodis installerat flera bevakningskameror som även täckte de anställdas matutrymmen och omklädningsrum. AEPD konstaterade efter en genomgång av ärendet att Pintodis brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR eftersom en sådan omfattande övervakning inte var nödvändig.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Pintodis S.L.

Beslutsnummer: PS/00337/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.