Spanien: Pintodis bötfälls med 10 000 euro för olaglig kamerabevakning

Den spanska dataskyddsmyndigheten Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt Pintodis S.L. med 10 000 euro för överträdelse av artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Pintodis installerat flera bevakningskameror som även täckte de anställdas matutrymmen och omklädningsrum. AEPD konstaterade efter en genomgång av ärendet att Pintodis brutit mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR eftersom en sådan omfattande övervakning inte var nödvändig.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: 10 000 euro

Mottagare: Pintodis S.L.

Beslutsnummer: PS/00337/2021

Beslutsdatum: N/A

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.