Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 500 euro för olaglig kamerabevakning som riktats mot grannens hus och gatan

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person klagat till AEPD över att hans granne satt upp två nya bevakningskameror på sin fasad som pekade mot hans hus och gatan dit allmänheten har tillträde, utan tillstånd.

AEPD ansåg att detta var ett brott mot principen om uppgiftsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR. AEPD skickade ett brev till den personuppgiftsansvarige och bad honom att anpassa sig till gällande lagstiftning, men fick inget svar. AEPD beordrade därför den personuppgiftsansvarige att ta bort eller ändra riktningen på kamerorna inom 30 dagar.

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00067/2023

Beslutsdatum: 2023-10-09

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.