Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 5 300 euro för olaglig kamerabevakning i en gemensam bostad

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 5 300 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en person som hyrt ett rum i en lägenhet klagade till AEPD över att ägaren installerat en bevakningskamera i korridoren utan att informera eller be om ett samtycke. AEPD ansåg att ägaren brutit mot artiklarna 6.1 och 13 GDPR, som reglerar villkoren för laglig behandling av GDPR och informationsskyldigheten till de registrerade.

AEPD motiverade sitt beslut med att bevakningskameran innebar ett allvarligt intrång i den personliga och familjära integriteten av de som bodde i lägenheten, och att det inte fanns någon rättslig grund för behandlingen av deras bilder. AEPD beordrade ägaren att ta bort bevakningskameran inom 30 dagar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 5 300 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00621/2022

Beslutsdatum: 2023-10-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.