Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 4 000 euro för kamerabevakning i ett gemensamt köket utan samtycke

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en privatperson med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en privatperson hyrt ett rum av den personuppgiftsansvarige. Privatpersonen lämnade in ett klagomål till AEPD då den personuppgiftsansvarige installerat en bevakningskamera i det gemensamma köket utan privatpersonens samtycke. Enligt AEPD utgjorde detta överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00466/2022

Beslutsdatum: 2023-09-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.