Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 4 000 euro för att ha installerat en bevakningskamera utan den registrerades samtycke

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 4 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad hyrt ett rum av sin chef. Efter några dagar upptäckte den registrerade att den personuppgiftsansvarige, som också var hans chef, utan ett samtycke installerat en bevakningskamera för att se vad som hände i det gemensamma köket.

Enligt AEPD utgjorde det inträffade en överträdelse av artiklarna 5.1 (c) och 6.1 GDPR.

#

Beslutet gäller ett klagomål från en person som hyrde ett rum med rätt till kök i en bostad och upptäckte att hyresvärden hade installerat en kamera i köket utan hans samtycke eller information.

Den spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD) inledde ett sanktionsförfarande mot hyresvärden för att ha brutit mot artikel 6 i GDPR, som kräver en laglig grund för behandling av personuppgifter.

Hyresvärden svarade inte på klagomålet eller på AEPD:s anmodan om upplysningar, och heller inte på förslaget till beslut som offentliggjordes i den officiella tidningen.

AEPD beslutade att ålägga hyresvärden en böter på 4000 euro och att beordra honom att ta bort kameran inom 15 dagar, eftersom han ansågs ha kränkt den klagandes rätt till privatliv och inte hade någon legitim anledning att övervaka honom.

#

Klagomål över en kamera i ett hyrt rum: En person som hyrde ett rum med rätt att använda köket i en lägenhet klagade på att hyresvärden hade installerat en kamera i köket utan hans samtycke eller information.

Ett sanktionsförfarande av AEPD: Den spanska dataskyddsmyndigheten (AEPD) inledde ett sanktionsförfarande mot hyresvärden för brott mot artikel 6 i GDPR, som kräver en rättslig grund för behandling av personuppgifter.

Avsaknad av svar från hyresvärden: Hyresvärden svarade inte på klagomålet eller på AEPD:s begäran om information, och inte heller på det förslag till beslut som publicerades i den officiella tidningen.

AEPD:s beslut: AEPD beslutade att utdöma böter på 4000 euro och att beordra hyresvärden att ta bort kameran inom 15 dagar, eftersom han ansågs ha kränkt den klagandes rätt till privatliv och inte hade något legitimt skäl att övervaka honom.

#

Bakgrund: En person som hyrde ett rum med rätt till kök i en bostad klagade till AEPD över att hyresvärden hade installerat en kamera i köket utan hans samtycke eller information. Hyresvärden svarade inte på klagomålet eller på AEPD:s begäran om upplysningar.

Rättslig grund: AEPD inledde ett sanktionsförfarande mot hyresvärden för att ha brutit mot artikel 6 i GDPR, som kräver en laglig grund för behandling av personuppgifter. AEPD ansåg att hyresvärden inte hade någon legitim anledning att övervaka hyresgästen och att han hade kränkt hans rätt till privatliv.

Sanktion och åtgärd: AEPD beslutade att ålägga hyresvärden en böter på 4000 euro och att beordra honom att ta bort kameran inom 15 dagar. Hyresvärden gjorde inga alegationer mot beslutet, som blev offentligt efter att ha publicerats i den officiella tidningen.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 40 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 4 000 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00466/2022

Beslutsdatum: 2023-08-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.