Search
Close this search box.

Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 2 000 euro för att ha skickat e-post utan samtycke

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 2 000 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den registrerade lämnade in ett klagomål angående den pågående behandlingen av hans personuppgifter via e-postmeddelanden där hans e-postadress var tillgänglig för medlemmar och icke-medlemmar i personalnämnden som både den personuppgiftsansvarige och den registrerade är en del av. Även efter att den registrerade begärt att informationsbehandlingen skulle upphöra fortsatte e-postmeddelandena med personuppgifter att skickas.

AEPD ansåg att behandlingen av den registrerade var kränkande, särskilt eftersom personuppgifter som den registrerades e-post behandlades utan dennes samtycke. AEPD beslutade därför att behandlingen var olaglig och inte överensstämde med artikel 6 GDPR, eftersom det inte fanns någon rättslig grund för behandlingen. Det faktum att både den registrerade och den personuppgiftsansvarige ingick i samma personalstyrelse ändrade inte resultatet, eftersom e-postadressen, som avslöjade personlig information, skickades till icke-medlemmar.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR, art. 9 GDPR, art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 2 ooo euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00117/2022

Beslutsdatum: 2023-04-14

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.