Spanien: Personuppgiftsansvarig bötfälls med 1 500 euro för otillräcklig säkerhet vid behandling av personuppgifter

Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD) har bötfällt en personuppgiftsansvarig med 1 500 euro för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR). 

Av beslutet framgår att en registrerad lämnat in ett klagomål till AEPD. Enligt klagomålet har den personuppgiftsansvarige publicerat ett meddelande som innehöll den registrerades personuppgifter på en offentlig anslagstavla i ett gemensamt område.

Under sin utredning konstaterade AEPD att den personuppgiftsansvarige underlåtit att säkerställa en lämplig säkerhet för personuppgifterna, samt att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter. Enligt AEPD utgjorde detta överträdelser av artiklarna 5.1 (f) och 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Agencia Espanola Proteccion Datos (AEPD)

Land: Spanien

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 32 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: 1 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: PS/00428/2022

Beslutsdatum: 2023-08-25

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.